Day

January 21, 2020
21
Jan
2020

סוכנות שחקנים לשחקני כדורסל מקצועיים

סוכנות שחקנים – לשירות שחקני הכדורסל שחקני כדורסל רבים משתמשים בשירותים של סוכנות שחקנים על מנת שתייצג אותם ותסייע להם בהיבט המקצועי. מהי בעצם סוכנות שחקנים בהקשר של שחקני כדורסל? מהם התפקידים העיקריים ומה  ומהם היתרונות מהם נהנים שחקנים המיוצגים על ידי סוכנות כזו? תפקידיה של סוכנות שחקנים  אז נתחיל עם הקבלה קלה מעולם הדוגמנות...
Read More