Day

ספטמבר 13, 2023
חוסן מנטלי
13
ספט
2023

אימון כדורסל – החשיבות והדגשים

לכל שחקן כדורסל מקצועני בישראל ובעולם קריירה משלו עם מאפיינים ייחודיים והבדלים מהותיים מזו של חברו לקבוצה ולענף. אבל יש עניין משותף לכולם: לכל שחקני הכדורסל שעות אימון ארוכות יותר מאשר שעות משחק. המסקנה, אפוא, ברורה: אימונים מקצועיים, איכותיים, כאלו שבאמת מקדמים את השחקן הן כאינדיבידואל והן כחלק מההווי המקצועי של הקבוצה, הם חלק בלתי...
Read More